5. 3. 2019

Laboratorium testowe JK Machinery

W naszym zakładzie produkcyjnym w Planá nad Lužnicí posiadamy laboratorium testowe, które pozwala rozszerzyć zakres badań laboratoryjnych dla klientów, a jednocześnie znacznie skraca czas trwania tych testów. Obecnie możliwe jest przetwarzanie próbek o praktycznie dowolnym uziarnieniu (od 50 mikronów do 50 mm) i uzyskanie wyników w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania próbek od klienta.

 

Nowocześnie wyposażone laboratorium testowe

Laboratorium testowe jest wyposażone w w pełni regulowany laboratoryjny sortownik wibracyjny, laboratoryjny oczyszczacz kamieni i koncentrator, laboratoryjny pneumatyczny stół sortujący, udarową i horyzontalną łuskarkę, dwa dozowniki do dokładnego i regulowanego pomiaru produktu, a także w wolnoobrotowy podnośnik kubełkowy, wagi elektroniczne i sprzęt do analizy granulometrycznej. W razie potrzeby pomieszczenie testowe można rozbudować o dodatkowe urządzenia.

Laboratorium testowe pozwala w laboratoryjnych warunkach określić i zagwarantować realne jakościowe i ilościowe parametry czyszczenia, sortowania i łuskania szerokiej gamy upraw rolnych.

Doświadczeni inżynierowie JK Machinery w większości przypadków (jeśli jest to możliwe) zaprojektują funkcjonalny zestaw linii technologicznej. Na życzenie klienta, przeprowadzamy test proponowanej technologii w naszym testowym laboratorium na dostarczonej próbce od klienta. Finalnie z takiego testu sporządzany jest protokół.

Najczęściej poszukiwane są rozwiązania do czyszczenia, sortowania i łuskania zbóż, nasion oleistych i roślin strączkowych, a także upraw egzotycznych. Proponowane technologie, oprócz działalności rolniczej, są stosowane głównie w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach produkujących mieszanki paszowe.

Wykorzystanie laboratorium testowego do badań linii pożniwnych

Dla klientów, którzy rozważają na przykład zakup nowej linii pożniwnej lub modernizację istniejącej linii, możemy w JK Machinery przeprowadzić analizę dostarczonej próbki zbiorów, co jest bardzo przydatne do procesie podejmowania decyzji. Klienci otrzymają dość dokładne informacje na temat technologii i zakresu, w jakim powinni dokonać zakupu, aby uzyskać określone parametry, w sposób ekonomicznie bezpieczny.

Dostarczone próbki są analizowane pod kątem parametrów jakościowych i gęstości nasypowej przed czyszczeniem, jak również po czyszczeniu prawidłowo ustawionej maszyny. Określamy również ilość i charakter zanieczyszczeń w dostarczonej próbce. Test jest przeprowadzany w taki sposób, że klient uzyskuje najdokładniejszy obraz parametrów wydajności czyszczenia i końcowej jakości towaru. Ważnym aspektem jest ilość użytecznych i nieużytecznych odpadów z czyszczenia. Na koniec ponownie kładzie się nacisk na zgodność z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami operatora linii pożniwnej.

Pomieszczenie testowe jest również przydatne dla istniejących klientów JK Machinery. Ze względu na zróżnicowaną wielkość zbieranego ziarna, w zależności na przykład od trudnych do przewidzenia warunków klimatycznych, zaleca się sprawdzenie wielkości siatki do czyszczenia sit w danym roku. Dzięki analizie laboratoryjnej dostarczonej próbki optymalne sita można szybko i precyzyjnie określić, aby uniknąć niepotrzebnych strat ekonomicznych z powodu nadmiernego wycieku dobrego materiału do odpadów lub odwrotnie, gdy pożądana jakość czyszczenia nie zostanie osiągnięta. Producent jest na to przygotowany, a brakujące sita są dostarczane do klientów w sezonie, zwykle w ciągu dwóch do trzech dni.

Analiza laboratoryjna linii do łuskania

Częstym wymogiem klientów JK Machinery jest łuskanie różnych upraw rolnych. Znajdujemy w tym potwierdzenie wspieranej przez nas tendencji przetwarzania na miejscu własnej produkcji rolnej. Coraz większa niepewność producentów pasz co do przyszłego wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych upraw, zwłaszcza soi w przetwórstwie mieszanek paszowych, jest powodem do posiadania własnej technologii łuskania. Ale istnieją inne nowe rozwiązania. Oprócz powiększania obszarów siewu soi genetycznie niezmodyfikowanej pojawia się tendencja do zastępowania jej uprawami takimi jak rzepak lub łubin, gdzie jądro jest mechanicznie oddzielane od łuski i separowane. Powoduje to zwiększenie procentowej zawartości białka w wyłuskanym produkcie. Jeśli kolejny etap polega na tłoczeniu oleju roślinnego na prasach mechanicznych, wówczas procentowa zawartość białka w makuchu jest taka sama jak zawartość białka w soi.

Dokładne dane są niezbędne, aby zdecydować, czy opłaca się inwestować w technologię łuskania. Test laboratoryjny na próbce towaru dokładnie określa, jaką wydajność i końcową jakość produktu można uzyskać w procesie łuskania i następnie czyszczenia. Wynik testu laboratoryjnego przekształca się w projekt technologiczny o wydajności i parametrach dostosowanych do potrzeb klienta. Zaletą testu laboratoryjnego jest również stworzenie prawdziwej próbki produktu końcowego, którą przyszły właściciel linii może mieć w swoim laboratorium lub zaprezentować swoim klientom.