20. 12. 2018

Linia czyszczenia przypraw w Estonii została pomyślnie uruchomiona

W dniu 3 grudnia 2018 r. uruchomiliśmy z powodzeniem unikalną linię do czyszczenia przypraw do największego producenta przypraw w krajach bałtyckich – firmy Santa Maria.

Ta linia spełnia najwyższe wymagania dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Wszystkie elementy linii są wykonane ze stali nierdzewnej, aby można je było łatwo zdemontować i łatwo oczyścić. To rozwiązanie minimalizuje czas przestoju i przestawienia linii od czyszczenia ponad 20 rodzajów przypraw. Linia jest całkowicie zabezpieczona przed wybuchem.

Materiał jest czyszczony na specjalnie zmodyfikowanej czyszczalni JCC 08, która oddziela duże i małe zanieczyszczenia. Główną oczyszczoną frakcję oczyszcza się w oczyszczaczu aspiracyjnym JAA 08. Do usuwania z materiału kamieni użyto specjalnie zmodyfikowanego odkamieniacza JGD 05. Aspirowane powietrze z materiałem jest przenoszone do cyklona JVC 630 z odkamieniacza JGD 05 a z czyszczarki JCC 08 do cyklona JVC 550. Z obu cyklonów otrzymuje się materiał, który należy przetwarzać w kolejnych operacjach. Materiał jest transportowany w linii za pomocą pneumatycznego przenośnika odpowiedniego do transportu materiału o różnej masie w zakresie 40 – 650 kg / m3. Całe powietrze jest ostatecznie oczyszczane w urządzeniu filtrującym w celu usunięcia 99,9% drobnych cząstek.

Nowa technologia przewyższyła oczekiwania klienta w zakresie wydajności i czystości produktu końcowego. Więcej zdjęć tutaj.