25. 11. 2019

Napisali o nas w tygodniku Zemedelec: „Nowa linia czyści maki i inne uprawy”

W numerze regionalnym morawskośląskim Zamedelca, został opublikowany artykuł o gospodarstwie pana Löwenthal gdzie nasza firma JK Machinery, s.r.o. we współpracy z Bednar FTM dostarczyła linię do czyszczenia maku i czyszczenia wstępnego innych roślin.

Gospodarstwo Petera Löwenthal znajduje się przy polskiej granicy w Krnovie. Początkowo państwo Löwenthal prowadzili praktykę weterynaryjną. 37 hektarowe gospodarstwo Pani Löwenthal odziedziczyła po dziadkach. Z biegiem czasu gospodarstwo powiększyło się do 820 hektarów upraw roślinnych. Na tym obszarze właściciele uprawiają głównie pszenicę ozimą, rzepak ozimy, mak i buraki cukrowe. Działki położone są na różnych wysokościach od 240 do 400 m npm. i charakteryzują się różną jakością gleby. Działalność gospodarstwa nadzoruje Pan Löwenthal, z trzema pracownikami a jego żoną odpowiada za administrację.

Wcześniej Löwenthalowie sprzedawali wszystkie uprawy „prosto z kombajnu”, bez jakiegokolwiek przetwarzania. Obecnie ich linia do czyszczenia maku i czyszczenia wstępnego innych upraw działa już drugi sezon. Rocznie przez linię przechodzi 200 ton maku siewnego uzyskując czystość do 99,9%. Wydajność linii w czyszczeniu wstępnym wynosi 50 t/h, a w czyszczenia drobnych nasion 1 t/h. Linia rozpoczyna się od leja zasypowego, z którego przenośniki taśmowe prowadzą do elewatora kubełkowego, z którego materiał jest przenoszony do czyszczalni VibroMAX JCM 10122 z wstępną aspiracją JAC 05. Powstają trzy frakcje a następnie główną frakcje przesiewa się powietrzem w celu usunięcia lekkich zanieczyszczeń. Następnie materiał jest przenoszony do trzech silosów magazynowych ewentualnie kierowany do dalszego czyszczenie na powietrzno-sitowym sortowniku JCR 08, a do dokładnego doczyszczenia umieszczono na końcu linii stół pneumatyczny JGT 23. Z linii czyszczenia maku korzysta również pięciu innych rolników z najbliższej okolicy. Maszyny do linii dostarczyła firma JK Machinery, s.r.o., montaż wykonała firma Bednar FTM.

Cały artykuł w języku czeskim można pobrać w formacie PDF i przeczytać tutaj.