11. 8. 2019

Pisali o nas w tygodniku FARMER: „Kompletna linia dla własnych nasion”

W dodatku południowoczeskim numeru czasopisma FARMER opublikowano reportaż ze Spółdzielni Rolniczej Krasna Hora nad Vltavou S.A., dla której firma JK Machinery sp. z o.o. dostarczyła linię do produkcji własnego materiału siewnego.

Spółdzielnia Rolnicza Krasna Hora nad Vltavou S.A.  funkcjonuje na pograniczu Czech Środkowych i Południowych, w regionie Południowym zajmuje się produkcją roślinną i hodowlaną. Postanowiła produkować własny materiał siewny. Artykuł Ing. Kateřiny Pazderkovej z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze opisuje złożoność procesu produkcji materiału siewnego. W szczególności wspomina o znaczeniu zaawansowanej technologii, która umożliwia firmom wytwarzanie nasion wysokiej jakości pod względem czystości i siły kiełkowania.

Linia do produkcji własnego materiału siewnego została zbudowana na farmie w Petrovicach w 2018 roku. Wydajność linii została zaprojektowana dla dwóch do trzech ton nasion na godzinę. Początkowo wyposażenie umożliwiało czyszczenie nasion pszenicy i jęczmienia ozimego, stopniowo dodawano inne uprawy (groszek, łubin, facelię, nagi owies, koniczynę, jęczmień jary). JK Machinery dostarczyła urządzenia, dokumentację projektową dla całej linii, rysunki stalowych platform wraz z projektem elektrycznym oraz uczestniczyła w rozruchu i ciągłej kontroli zespołów. Ta linia do produkcji materiału siewnego składa się z VibroCompact JCC 08 z wstępną aspiracją JAC 03, tryjera JCT 615R i mokrej zaprawiarki OM ST 4. Transport materiału zapewniają podnośniki kubełkowe EK 7, które są zaprojektowane tak, że umożliwiają dokładne całkowite oczyszczenie po zmianie materiału który jest czyszczony, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia wyczyszczonego surowca.

Kierownik gospodarstwa Ing. Dr Marcel Herout, zysk z inwestycji widzi nie tylko w zakresie oszczędności finansowych dla firmy, ale także w jakości uzyskiwanych nasion i elastyczności czasu ich przygotowania.

Możesz przeczytać cały artykuł w języku czeskim w PDF tutaj.