Czyszczalnie i sortowniki

16. 10. 2017

JCM Modułowe czyszczarki VibroMAX

Modułowe czyszczarki VibroMAX JCM są przeznaczone do czyszczenia wszystkich roślin rolniczych z zanieczyszczeń i domieszek. Produkt jest rozdzielany na podstawie różnych wielkości cząstek (czyszczenie na sitach) i różnych właściwości aerodynamicznych (czyszczenie powietrzem).

13. 10. 2017

JCC Wialnie sitowe VibroCompakt

Wialnie sitowe JCC są przeznaczone do czyszczenia wszelkiego rodzaju zbóż i innych upraw, małych nasion, maku, suszonych ziół, przypraw, tytoniu lub soli. Produkt jest rozdzielany na podstawie różnych wielkości cząstek (czyszczenie na sitach) i różnych właściwości aerodynamicznych (czyszczenie powietrzem).

16. 10. 2017

JCR Powietrzno-sitowe sortowniki

Powietrzno-sitowe sortowniki JCR oczyszczają i klasyfikują materiał na sitach, wykorzystując powietrze przepływające przez sita. Ciężkie cząstki przechodzą przez sita, a cząstki o niskiej gęstości są unoszone i przechodzą przez sortownik wraz z większymi cząstkami.

JGD Oddzielacze kamieni

Oddzielacze kamieni JGD są przeznaczone do usuwania ciężkiej frakcji (kamieni, piasku) z głównego strumienia materiału (ziarna) w oparciu o różne ciężary właściwe obu frakcji. Materiał jest podawany na nachylony sitowy ekran, gdzie poprzez wibracje i przepływający strumień powietrza wytwarzana jest warstwa fluidalna, co prowadzi do rozwarstwienia czyszczonych materiałów na lekki na dole i ciężki na górze.

JGT Stoły grawitacyjne

Pneumatyczne stoły grawitacyjne JGT przeznaczone są do sortowania materiałów o tym samym rozmiarze ziarna, ale o różnym ciężarze właściwym. Maszyny te są najczęściej używane do czyszczenia nasion i małych nasion.

9. 2. 2018

JGC Koncentratory grawitacyjne

Koncentratory JGC są przeznaczone do dzielenia strumienia materiału podstawowego na dwie frakcje – lekką i ciężką. Maszyny są używane w zakładach przetwórczych przy łuskaniu, czyszczeniu nasion, produkcji płatków, a także w młynach itp.

JCT Tryjery walcowe

Tryjery walcowe JCT są przeznaczone do oddzielania zanieczyszczeń i domieszek o różnym kształcie ziarna (długości) od głównego przepływu materiału.