12. 12. 2017

Zmiana nazw maszyn JK Machinery

W 2017 roku JK Machinery zmieniło nazewnictwo wszystkich produkowanych maszyn. Głównym powodem było dążenie do ujednolicenia nazewnictwa, jego systematyzacji i łatwiejszej orientacji w asortymencie firmy dla nowych klientów i partnerów biznesowych.

Duże zmiany konstrukcyjne i rozszerzenie podstawowej oferty produktów JK Machinery – o wielkogabarytowe urządzenia do czyszczenia ziarna PVT, nad którymi firma od kilku lat pracowała, spowodowały niemożność stosowania przestarzałego nazewnictwa dla nowo wprowadzanych typów maszyn i komponentów modułowych. Szeroka gama nowych czyszczalni modułowych, w połączeniu z bezkonkurencyjną ofertą uniwersalnych modułów zasypu i aspiracji, utworzyła nową linie produktową o bardzo wysokiej wydajnośći – VibroMAX, typ JCM.

Typové označení na štítku stroje JCM nyní přehledně zahrnuje celou informaci o daném typu stroje VibroMAX, šíři sítové skříně, počtu sítových oddílů, řad sít a počtu sít v jednotlivých řadách, jakož i o typu výpadové skříně (čistička/třídička) a zvolené vstupní a výstupní aspiraci stroje (viz obrázek).

Rovněž všechny ostatní stroje obdržely nové kódové označení. Je vždy třípísmenné, začíná sjednocujícím písmenem „J“ (odkazujícím na název firmy), dále následuje typ stroje v anglické terminologii (např. C-cleaner/čističky, H-Hullers/loupačky, atd.) a poslední písmeno uvozuje danou konkrétní řadu stroje.

 

Příklady nových názvů strojů:

Nový název Původní kódové označení
Čističky VibroCompact JCC KUT
Modulární čističky VibroMAX JCM PVT
Vzduchově-sítové třídiče JCR KUTR
Pneumatické třídící stoly JGT KPS
Odkaménkovače JGD KVOR
Koncentrátory JGC KVOK
Horizontální odíračky JHS KMPO
Horizontální loupačky JHP KMPL
Nárazové loupačky JHI KLS
Kompaktní loupačky JHC KMPP
Diskové loupačky JHD KDL